Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Второ авиотретирање против комарци

20384 939465632741420 1234168874966184085 n

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со девет општини од регионот организира авио-третирање против комарци. Предвидени се две прскања на територија од по 4741 ха.

Се известуваат граѓаните на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и Струмица дека второто прскање е планирано да се изврши на 22.08.2017 година во раните утрински часови, односно, во периодот од 04:30 до 09:30 часот.

Повеќе...

ЈАВЕН ОГЛАС за доделување на компостери

Logo jpgЦентарот за равој на Југоисточниот плански регион, во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – посветени на одржување на органскиот синџир" бр. на проектот CB006.1.11.013 кој се имплементира во соработка со Асоцијацијата на Југозападни Општини, Р. Бугарија, објавува јавен оглас за доделување на 400 компостери во Југоисточниот регион каде припаѓаат општините: Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.

Повеќе...

Прскање против комарци

20384 939465632741420 1234168874966184085 nЦентарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со девет општини од регионот организира авио-третирање против комарци. Предвидени се две прскања на територија од по 4741 ха.
Се известуваат граѓаните на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и Струмица дека првото прскање е планирано да се изврши на 30.07.2017 година во раните утрински часови, односно, во периодот од 04:30 до 09:30 часот.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top