Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Згрижување на бездомните животни главен приоритет на градоначалниците во Југоистокот

DSC 0245На 07.12.2017 година во општина Богданци, Советот за развој на Југоисточниот плански регион ја одржа Втората Седница на која беше утврдена Годишната листа на приоритетни предлог проекти за 2018 година со која Центарот за развој на Југоисточниот плански регион ќе аплицира до Бирото за Регионален Развој за Програта за рамномерен регионален развој за 2018 година.

Повеќе...

Одржана работилница во рамките на проектот Размислуваме за компостирање

IMG 1387На 30.11 и 01.12.2017 во Благоевград, Република Бугарија се одржа дводневна работилница во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" кој се имплементира од страна на Центарот за развој на Југоисточен плански регион како лидер партнер и Асоцијација на Југозападни Општини од Р.Бугарија како проектен партнер. Проектот е ко-финансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија.

Повеќе...

Прва (конститутивна) седница на Советот за развој на ЈИПР

DSC 9195На ден 24.11.2017 година со почеток во 12.00 часот, во хотел Сириус, Струмица Советот за развој на Југоисточниот плански регион ја одржa својата Прва (конститутивна) седница на која се утврди новиот состав, односно се верифицираа мандатите на членовите на Советот за развој на Југоисточниот плански регион во наредниот четиригодишен мандат.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top