Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Работилница на тема “Jaвни набавки согласно правилата на Светска банка”

DSC 0392-minНа 19 Октомври 2016 година во х. Сириус, Струмица, во сорабтка со Министерството за финансии - Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP) и Светка банка се организираше работилница на тема "Јавни набавки согласно правилата на Светска банка".

Повеќе...

Објавен тендер за изработка на проектна документација за пречистителни станици и канализации во сливот на река Струмица

undp-rbec-strumica-logoВо рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица" кој Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) го имплементира во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, општините од сливот и други институции на локално, регионално и национално ниво на 20.10.2016 година објавен е огласот бр. 83/2016 за доделување на договор за јавна набавка

Повеќе...

Нов проект преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија

imageНа 19 октомври, 2016 година во Софија, Р. Бугарија, раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-а Жулиета Ѓуркова го потпиша договорот за имплементација на проектот „Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" во рамки на Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија 2014 – 2020. Партнери на Центарот кој е Лидер партнер во имплементација на проектот се Асоцијацијата на Југозападни општини од Благоевград.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top