Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Работилница за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи

DSC 0416-minНа 16.06.2017 година во Струмица се одржа работилница за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи во рамките на проектот "Управување со сливот на река Струмица".

 

 

Повеќе...

Одржана XXVI Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

DSC 0401На 15.06.2017 година во општина Гевгелија се одржа XXVI Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

 

 

 

Повеќе...

Одржан втор работен состанок по проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа“

DSC 0336-minВо Струмица на 13-ти јуни, 2017 година се одржа вториот работен состанок по проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа", кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го имплементира во партнерство со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а е финансиран од Програмата за цивилна заштита и хуманитарна помош (DG ECHO) во земјите од Југоисточна Европа.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top