Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Одржани работилници за менаџирање на агробизнисот за 30-те грантисти од радовишко и струмичко

DSC 0055-minНа 4 и 5 мај 2017 година во Радовиш и Струмица во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица" се одржаа работилници од областа на менаџирањето на агробизнисот за 30-те грантисти, добитници на опрема во вредност од 300.000 денари.

Повеќе...

Потпишан договор со Бирото за регионален развој за имплементација на нови проекти за 2017 година

2На 02-ри мај 2017 година Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го потпиша договорот со Бирото за регионален развој за имплементација на проекти преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2017 година.

 

Повеќе...

Работен состанок и промоција на проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа“

DSC 0793Во Струмица на 18-ти април, 2017 година се одржа првиот работен состанок за презентација на хрватската платформа на жупании и градови за намалување на ризици од катастрофи во рамките на проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа", кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го имплементира во партнерство со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а е финансиран од Програмата за цивилна заштита и хуманитарна помош (DG ECHO) во земјите од Југоисточна Европа.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top