Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Инфо сесија за четвртиот повик на Фондот за иновации и технолошки развој

DSC 0738На 23ти март 2017 година во Дом на АРМ во Струмица се одржа инфо сесија за четвртиот повик на Фондот за иновации и технолошки развој за инструментите: Kофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин оф и Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации.

Повеќе...

Центарот за развој на ЈИПР со нов проект за намалување на ризикот од катастрофи

Centar ENЦентарот за развој на ЈИПР на 8-ми март, 2017 година потпиша договор со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) за имплементација на проект преку кој ќе се имплементираат активности за намалување на ризикот од катастрофи.

Повеќе...

Објавен тендер бр.05/2017 за набавка на земјоделска опрема

ELITE 04Во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица" кој Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) го имплементира во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, општините од сливот и други институции на локално, регионално и национално ниво на 13.03.2017 година објавен е огласот бр. 05/2017 за доделување на договор за јавна набавка за:

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top