Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Прва Прес Конференција за проекот “Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир”

DSC 0643Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на ден 07.02.2017 во Бизнис салата во Хотел Сириус во Струмица со почеток во 12:00 часот ја одржа својата прва прес конференција во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" финансиран од од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI No 2014TC16I5CB006.

Повеќе...

Kамп за млади иноватори и претприемачи - Иновациски Буткамп

slikaБизнис Центарот за поддршка и консултативни услуги на МСП за прв пат ќе организира камп за млади иноватори и претприемачи насловен како "Иновациски Буткамп" . Кампот ќе се одржи на територијата на општина Дојран на почетокот од месец март.

Повеќе...

Организиран промотивен настан за презентација на ИПАРД 2 Програмата

DSC 0583На 21 декември 2016 година во х.Сириус во Струмица беше организиран промотивен настан за презентација на ИПАРД 2 Програмата 2014-2020 насловена како "Европски можности за македонското земјоделство".

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top