Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Инфо сесија за јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи“ во Југоисточниот плански регион

DSC 0444На 01.02.2018 година во "Дом на АРМ" во Струмица се одржа инфо сесија за презентирање на проектот „Предизвик за млади истражувачи" кој го спроведуваат Фондот за иновации и технолошки развој и Министерството за образование и наука.

Повеќе...

Финална Прес Конференција за проекот “Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир”

89e2ee822428be654f508c6f5d49da1c XLЦентарот за развој на Југоисточниот плански регион на ден 11.01.2017 во Бизнис салата во Хотел "Сириус" во Струмица со почеток во 11:00 часот ја одржа Финалната прес конференција во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" финансиран од од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI No 2014TC16I5CB006.

Повеќе...

ОГЛАС за ангажирање на локален експерт

undp-rbec-strumica-logoЕПИ ЦЕНТАР Интернационал е консултантска компанија од Скопје која работи од 2005 година во Македонија и регионот. Нашата компанија се залага за одржлив економски развој и ги промовира човековите права во сите сегменти на општеството. Во моментов ЕПИ ЦЕНТАР во соработка со Центарот за развој на Југоисточен плански регион работи на Проектот за управување со сливот на реката Струмица како дел од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), преку финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top