Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Работен состанок за подготвителни активности за воведување на ИПАРД мерката „Унапредување и развој на руралната инфраструктура“

DSC 0882-minЦентарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Тело за управување со ИПАРД на 21.03.2018 година организираше состанок на тема: Подготвителни активности за акредитација на ИПАРД мерката "Унапредување и развој на руралната инфраструктура" за наредниот програмски период.

Повеќе...

Се одржа четвртата седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион

DSC 0760На 12ти март 2018 година, понеделник, во просториите на Советот на општина Валандово, се одржа 4тата редовна Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

 

Повеќе...

Инфо сесија за јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи“ во Југоисточниот плански регион

DSC 0444На 01.02.2018 година во "Дом на АРМ" во Струмица се одржа инфо сесија за презентирање на проектот „Предизвик за млади истражувачи" кој го спроведуваат Фондот за иновации и технолошки развој и Министерството за образование и наука.

Повеќе...

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top