Претставници од единиците на Цивилната заштита на град Краљево заедно со претставници од Регионалниот центар за управување со кризи Струмица, Дирекцијата за заштита и спасување Струмица и Црвен Крст Струмица денес беа во работна посета на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

 

 

Целта на посетата беше вмрежување, поврзување и споделување на добри практики врз основа на проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа“ - SEE URBAN, поддржана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

Присутните на работната посета во Центарот за развој на Југоисточниот плански регион имаа можност да се информираат за веќе имплементираните проекти, долгогодишната добра соработка којашто Центарот ја има со УНДП, резултатите од веќе реализираните проекти со приоритетни оски заштита, спасување и справување со кризи како и презентирање на проекти од оваа област кои се во тек, како проектот Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP кој вклучува дизајн на кластер од контејнери за извршување на клучни операции за олеснување при справување со катастрофи.

Посетата на Претставниците од Краљево, Република Србија ќе заврши утре со акција вежба спасување од непристапен терен на планина, а учесници на самиот настан ќе бидат и Црвен Крст, Охрид. Вежбата ќе се изведува во 10 часот на св.Илијски порој под трим патека на место св.Илија во Струмица.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top