НОВОСТИ

# Наслов Датум на објава
1 Одржани работилници за менаџирање на агробизнисот за 30-те грантисти од радовишко и струмичко 09 Мај 2017
2 Потпишан договор со Бирото за регионален развој за имплементација на нови проекти за 2017 година 03 Мај 2017
3 Работен состанок и промоција на проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа“ 20 Април 2017
4 Инфо сесија за четвртиот повик на Фондот за иновации и технолошки развој 24 Март 2017
5 Центарот за развој на ЈИПР со нов проект за намалување на ризикот од катастрофи 20 Март 2017
6 Објавен тендер бр.05/2017 за набавка на земјоделска опрема 14 Март 2017
7 Продолжуваат активностите за зајакнување на капацитетите на општините во делот на издавање на Б интегрираните еколошки дозволи 14 Март 2017
8 Успешно завршување на петдневните обуки - Камп за млади иноватори и претприемачи 14 Март 2017
9 Презентиран Нацрт Регионалниот план за управување со отпад во Југоисточниот регион 06 Март 2017
10 Прва Прес Конференција за проекот “Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир” 08 Февруари 2017
11 Kамп за млади иноватори и претприемачи - Иновациски Буткамп 30 Јануари 2017
12 Доделени грантови за земјоделските производители во вредност од 9.000.000 денари 27 Декември 2016
13 Организиран промотивен настан за презентација на ИПАРД 2 Програмата 23 Декември 2016
14 Обука за учеството на јавноста во постапката за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи 19 Декември 2016
15 XXIV Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион 05 Декември 2016
16 Jавен повик за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата 23 Ноември 2016
17 Промоција на 4-те Локални акциски групи (ЛАГ- ови) формирани во согласност со ЕУ ЛЕАДЕР пристапот 10 Ноември 2016
18 Започна изградбата на мостот помеѓу с. Колешино, о. Ново Село и с. Бориево, о.Босилово 10 Ноември 2016
19 Студиското патување на претставниците од бизнис секторот од Грција заврши со организирање на Форум во Струмица 01 Ноември 2016
20 Работилница на тема “Jaвни набавки согласно правилата на Светска банка” 21 Октомври 2016

Страница 1 од 12

Go to top