НОВОСТИ

# Наслов Датум на објава
1 Работилница за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи 21 Јуни 2017
2 Одржана XXVI Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион 21 Јуни 2017
3 Одржан втор работен состанок по проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа“ 20 Јуни 2017
4 Одржан вториот состанок за проектот “Размислуваме за компостирање – посветени на одржување на органскиот синџир” 08 Јуни 2017
5 Бизнис Центарот продолжува со активности за поддршка на малите и средните претпријатија во ЈИПР 31 Мај 2017
6 Одржани работилници за менаџирање на агробизнисот за 30-те грантисти од радовишко и струмичко 09 Мај 2017
7 Потпишан договор со Бирото за регионален развој за имплементација на нови проекти за 2017 година 03 Мај 2017
8 Работен состанок и промоција на проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа“ 20 Април 2017
9 Инфо сесија за четвртиот повик на Фондот за иновации и технолошки развој 24 Март 2017
10 Центарот за развој на ЈИПР со нов проект за намалување на ризикот од катастрофи 20 Март 2017
11 Објавен тендер бр.05/2017 за набавка на земјоделска опрема 14 Март 2017
12 Продолжуваат активностите за зајакнување на капацитетите на општините во делот на издавање на Б интегрираните еколошки дозволи 14 Март 2017
13 Успешно завршување на петдневните обуки - Камп за млади иноватори и претприемачи 14 Март 2017
14 Презентиран Нацрт Регионалниот план за управување со отпад во Југоисточниот регион 06 Март 2017
15 Прва Прес Конференција за проекот “Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир” 08 Февруари 2017
16 Kамп за млади иноватори и претприемачи - Иновациски Буткамп 30 Јануари 2017
17 Доделени грантови за земјоделските производители во вредност од 9.000.000 денари 27 Декември 2016
18 Организиран промотивен настан за презентација на ИПАРД 2 Програмата 23 Декември 2016
19 Обука за учеството на јавноста во постапката за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи 19 Декември 2016
20 XXIV Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион 05 Декември 2016

Страница 1 од 12

Go to top