НОВОСТИ

# Наслов Датум на објава
1 Инфо сесија за четвртиот повик на Фондот за иновации и технолошки развој 24 Март 2017
2 Центарот за развој на ЈИПР со нов проект за намалување на ризикот од катастрофи 20 Март 2017
3 Објавен тендер бр.05/2017 за набавка на земјоделска опрема 14 Март 2017
4 Продолжуваат активностите за зајакнување на капацитетите на општините во делот на издавање на Б интегрираните еколошки дозволи 14 Март 2017
5 Успешно завршување на петдневните обуки - Камп за млади иноватори и претприемачи 14 Март 2017
6 Презентиран Нацрт Регионалниот план за управување со отпад во Југоисточниот регион 06 Март 2017
7 Прва Прес Конференција за проекот “Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир” 08 Февруари 2017
8 Kамп за млади иноватори и претприемачи - Иновациски Буткамп 30 Јануари 2017
9 Организиран промотивен настан за презентација на ИПАРД 2 Програмата 23 Декември 2016
10 Обука за учеството на јавноста во постапката за издавање на Б интегрирани еколошки дозволи 19 Декември 2016
11 XXIV Седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион 05 Декември 2016
12 Jавен повик за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата 23 Ноември 2016
13 Промоција на 4-те Локални акциски групи (ЛАГ- ови) формирани во согласност со ЕУ ЛЕАДЕР пристапот 10 Ноември 2016
14 Започна изградбата на мостот помеѓу с. Колешино, о. Ново Село и с. Бориево, о.Босилово 10 Ноември 2016
15 Студиското патување на претставниците од бизнис секторот од Грција заврши со организирање на Форум во Струмица 01 Ноември 2016
16 Работилница на тема “Jaвни набавки согласно правилата на Светска банка” 21 Октомври 2016
17 Објавен тендер за изработка на проектна документација за пречистителни станици и канализации во сливот на река Струмица 21 Октомври 2016
18 Нов проект преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија 20 Октомври 2016
19 Објавен тендер бр.77/2016 во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица" 14 Октомври 2016
20 Објавен тендер бр. 79/2016 за чистење на речното корито на река Струмица 12 Октомври 2016

Страница 1 од 11

Go to top