Објавен тендер бр.05/2017 за набавка на земјоделска опрема

ELITE 04Во рамките на проектот „Управување со сливот на река Струмица" кој Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) го имплементира во партнерство со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, општините од сливот и други институции на локално, регионално и национално ниво на 13.03.2017 година објавен е огласот бр. 05/2017 за доделување на договор за јавна набавка за:

 

 

НАБАВКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ОПРЕМА (ЛОТ 1-8)
ЛОТ 1 – Атомизер
ЛОТ 2 – Мулчер
ЛОТ 3 – Фотоселективна мрежа
ЛОТ 4 - Фолија за мулчирање
ЛОТ 5 - Полиетиленско платно со ширина од 8 метри
ЛОТ 6 - Полиетиленско платно со ширина од 6 метри
ЛОТ 7 - Полиетиленско платно со ширина од 4 метри
ЛОТ 8 - Црево за наводнување
Објавениот оглас и техничките спецификации на опремата се достапни на следниов линк: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=36292

Go to top