Центарот за развој на ЈИПР со нов проект за намалување на ризикот од катастрофи

SEE URBAN logoЦентарот за развој на ЈИПР на 8-ми март, 2017 година потпиша договор со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) за имплементација на проект преку кој ќе се имплементираат активности за намалување на ризикот од катастрофи.

 

Проектот насловен како „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа" е со вкупна вредност од 576.990 евра и е финансиран од Европска Унија преку Програмата ДГ ЕЦХО (DG ECHO). Партнери во имплементацијата на истиот се седум земји и тоа: Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Хрватска.

Проектот има за цел да ги спречи последиците од урбаните катастрофи, да се заштитат луѓето, животната средина и имотот преку споделување и прилагодување на најдобрите практики за намалување на ризикот од катастрофи на општинско ниво како и зголемување на соработката на општинско и регионално ниво со институциите за цивилна заштита на државно ниво преку заедничко разбирање на урбаните прекугранични ризици од катастрофи и подигање на јавната свест за истите.

Во имплементацијата на проектот планирано е одржување на работилници преку кои ќе се овозможи градење на капацитетите и онлајн пристап до информации за намалување на ризикот од катастрофи. Понатаму ќе се зајакне нивото на знаење на локалните учесници за урбаните ризици од катастрофи, а ќе се развијат и нови вештини и пристапи за нивно справување.

Исто така проектот ќе овозможи зголемување на јавната свест на граѓаните на урбаните области преку користење на современи алатки и начини на комуникација со цел да се зголеми општото јавно знаење за спречување и ублажување на ризиците од катастрофи.

Крајни корисници на резултатите од проектот се пред се претставници од Органите за управување со катастрофи на локално ниво, претставници од Агенциите за Национална цивилна заштита, владини претставници и експерти од министерствата и агенциите кои работат со намалување на ризикот од катастрофи, граѓаните, претпријатија, компании, организации, истражувачки институции и други заинтересирани страни.

Имплементацијата на проектот ќе трае 2 години до 31.12.2018 година.

cetiri logoa

Go to top