Информација за доделување на компостери

Се информираат сите граѓани од Југоисточниот плански регион кои беа пријавени за добивање на компостери во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – посветени на одржување на органскиот синџир", а не ги подигнаа за време на инфо деновите организирани со секоја од општините може да ги подигнат истите во просториите на Центарот за развој на ЈИПР најдоцна до вторник 17.10.2017 година.
Доколку компостерите не бидат подигнати заклучно со вторник, истите ќе бидат дадени на лицата од листата на чекање.

Go to top