Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Одржана информативна средба за презентација на можности за финансирање на проекти по вториот повик на проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП 2)

На ден 30.10.2018 година во просториите на Дом на АРМ, Струмица претставници од Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП го презентираа отворениот Јавен повик бр.ВТОР МСИП 02/2018 финансиран од Меѓународна банка за обнова и развој - Светска банка, а објавен од страна на Министерство за финансии.

Цел на состанокот беше општините да се информираат за начинот на аплицирање, условите и роковите за користење на финансиска поддршка во форма на под-заеми од страна на Министерството за финансии.

Регионална конференција - Размена на искуства за модели за градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа

На 15ти и 16ти октомври 2018 година во хотел „Александар Палас“ во Скопје се одржа завршна конференција во рамките на проектот „Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа“ - SEE URBAN кој го имплементираат Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, во соработка со засегнати страни од 6 земји и тоа: Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија.

 

Ден на Европска Соработка!

 

Земјина топка обвиткана во лентите на европското знаме, насмеани детски лица, уметнички дела создадени од најмалите креативни раце, реакција во акција, балони во боите на ЕУ, детски џагор со широки насмевки врамен во разнобојна рамка и детски креации со кои Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на 05.10.2018 го обележа Денот на Европската соработка.

 

DSC 0446На 06.07.2017 и 07.07.2017 во Хотел Сириус, Струмица се одржа дводневна обука во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" кој се имплементира од страна на Центарот за развој на Југоисточен плански регион како лидер партнер и Асоцијација на Југозападни Општини од Р.Бугарија како проектен партнер. Проектот е ко-финансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија.

Обуката се состоеше од четири модула презентирани од експерти од Р. Македонија и Р. Бугарија.DSC 0456
Целта на оваа обука беше запознавање на учесниците со проектот, DSC 0502компостирањето, процесот на компостирање, видови на компостери, историјата и потеклото на истите како и придобивките од компостирањето.
Учесници на обуката беа претставници од општините од Југоисточен Регион на Р. Македонија како и претставници од Р. Бугарија.

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top