Планирањето на регионалниот развој во Југоисточниот плански регион претставува еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата на регионалниот центар за развој, а во исто време и започнување на процесот на регионалниот развој кој претставува процес на идентификување, поттикнување, управување и искористување на развојните потенцијали на Југоисточниот плански регион.

Повеќе за Центарот

Одржан тренинг за користење на Командниот Центар изработен во рамките на проектот „ХЕЛП“

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во координација со фирмата „Тринити Системи“ од Скопје организираа тридневен тренинг за користење на Командниот Центар изработен во рамките на проектот „Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP“, ко-финансиран од Европска Унија и Националните Фондови на земјите учеснички преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција - Република Северна Македонија 2014-2020.

 

 

Се одржа Втората Регионална Работилница за изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024

 

На ден 11.11.2020 виртуелно на онлајн платформата ЗООМ се одржа Втората регионална работилница за изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024 на која учествуваа претставници на засегнатите страни од Југоисточиот плански регион (претставници на општини, јавни институции, приватен и граѓански сектор).

 

Се одржа Првата Регионална Работилница за изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024

На ден 21.10.2020 во Дом на АРМ во Струмица се одржа Првата регионална работилница за изработка на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2020-2024. На средбата согласно протоколот за спроведување на мерки за заштита од Ковид-19, учествуваа претставници на засегнатите страни од Југоисточиот плански регион (претставници на општини, јавни институции, приватен и граѓански сектор).

 

 

 

Фондови

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и координацијата на активностите на Комисијата.

Повеќе за EU IPA фондовите

 

promotivno video

Biro za regionalen razvoj

 

Timeless брошура

timeless3a

Понуда 365

offer1a

Лифлет за Центарот

giz1a

Југоисточен регион

Native RTL SupportПланските региони се совпаѓаат со статистичките региони определени со номенклатурата на територијални единици за статистика НТЕС-3, со цел да се обезбеди статистичка основа за планирањето на развојот на планските региони.

Повеќе за Југоисточниот регион

Советот на регионот

Ultimate Browsers SupportСовет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членови на советот за развој на планскиот регион се градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион.

Повеќе за советот на регионот

Општините во регионот

Docs and Support10 Општини се дел од Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина Струмица

Повеќе за општините на регионот

Go to top